Certificat de règim urbanístic

Sol·licitar un certificat que acrediti les determinacions urbanístiques d’una finca concreta (terreny o edificació).

Sinònims: Certificat d'aprofitament urbanístic o certificat de qualificació urbanística.

Què es lliura?
Un certificat

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

Qualsevol persona interessada

Quan es dóna resposta?

Un mes

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Segons ordenança T06 Ordenança reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 12:52