Canvi titularitat de nínxol (dret funerari cementiri)

Canvi de nom del títol de dret funerari.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Documentació necessària?

 Original títol dret funarari (nínxols, panteons, columbaris, tombes, etc...)

 Document d'identitat nou titular

 Certificat últimes voluntatsSi hi ha testament

 Escritura de Manisfestació d'HerènciaSi hi ha testament

 Renúncia, si s'escau d'aquelles persones que puguin tenir algun dret hereditari en relació amb el nínxolSi hi ha testament Si no hi ha testament

 Llibre de famíliaSi no hi ha testament

 Declaració d'hereusSi no hi ha testament

 Certificat de defunció de les persones que poguessin tenir algun dret a la seva titularitat, en cas de no constar inhumades a la Garriga. En cas contrari indicar el nínxol, tomba o sepultura on van ser inhumadesSi no hi ha testament

 Certificat d'últimes voluntatsSi no hi ha testamentCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica i adjuntar tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Segons ordenaces municipals. Amb caràcter previ a l'autorització i expedició el nou títol acreditatiu del dret funerari a favor del nou titular, caldrà fer l'abonament d'aquells edictes, anuncis o despeses ocasionades amb motiu de la tramitació
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 11:30