Baixa en el Padró d'Habitants sol·licitat pel titular de l'habitatge

Baixa en el Padró d'Habitants

Observacions:
De la documentació requerida cal aportar original i fotocòpia. Aquestes s'han de portar ja fetes.

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

Qui el pot demanar?

El titular de l'habitatge (propietari o titular del contracte de lloguer)

Documentació necessària?

 Sol·licitud de baixa en el padró d'habitants

 Original del document d'identitat vigent

 Original de l'escriptura de propietat o original del contracte de lloguer

 Certificat de convivència de l'habitatgeCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Enllaços

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 11:27