Inscripció de naixements

Quan un nadó neix, els pares l'han d'inscriure al Registre Civil de naixement o bè de residència.

En quines dates es pot fer?
La Inscripció del nadó s'ha de fer abans que hagi transcurregut un mes.

Observacions:

  • Si es tria inscriure'l al Registre de residència, el lloc de naixement que constarà al Llibre de Família serà el de la residència
  • Quan es necessitin certificacions de naixement s'hauran de demanar al municipi on s'hagi registrat el naixement

Qui el pot demanar?

Comparèixer al Registre civil un dels dos progenitors

Documentació necessària?

 Pare i mare solters:Comparèixer tots dos, aportant la mateixa documentació que els fills matrimonials (excepte el llibre de família)

 Fills Matrimonials:- Llibre de família - Qüestionari de declaració del naixement. Omplert segons les dades del document d'identitat. (Hospital a on ha nascut el nadó) - Certificació del centre sanitari conforme no han promugut la inscripció al Registre Civil del naixement (Hospital a on ha nascut el nadó) - Document d'identitat del pare o de la mare

 Mare divorciada o separada:- Comparèixer tots dos, aportant la mateixa documentació que els fills matrimonials (excepte el llibre de família) - Sentència del divorci o separació (Còpia testimoniada o bè certificació literal del matrimoni anterior amb l'anotació marginal de separació o divorci) - Separació de fet haurà d'acudir amb dos testimonisCanals de tramitació

PresencialmentCan RaspallCarrer Banys, 38-4008530 - La Garriga (Barcelona)

ÀMBITS TEMÀTICS

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-05-2019 12:31