Certificat d'adreça de finca

Sinònims: Certificat de numeració o certificat cadastral.

En quines dates es pot fer?
Durant tot l'any

Què es lliura?
Un certificat

 

Podeu concertar CITA PRÈVIA per ser atesos presencialment a l'Oficina d'atenció a la Ciutadania a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50.

 

Qui el pot demanar?

La propietat de l'edificació.

Quan es dóna resposta?

Un mes

Documentació necessària?

 Cal presentar una sol·licitud identificant la finca.

 La finca s'identifica amb la seva referència cadastral i /o amb l'adreça anterior en cas de canvis de numeració o de noms de carrer.Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat "Documentació necessària?".

Preu

Segons ordenança T06 Ordenança reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d'activitats comunicades en materia d'urbanisme

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2023 12:51