Un projecte posa en valor "la Garriga invisible"

Última revisió 22-07-2020 15:05
22/07/2020

La iniciativa vol recuperar la memòria dels espais del poble que han estat oblidats.

Abordar la posada en valor, la comunicació i la socialització del patrimoni amb una perspectiva al més àmplia possible. Aquest és un dels objectius amb què treballa l’Àrea de Patrimoni de l’Ajuntament, que lluny de jerarquitzar el llegat històric busca abastar-lo tot, connectar-lo.

És dins d’aquest marc que neix La Garriga Invisible, un projecte que busca posar en valor espais urbans, arquitectònics o paisatgístics allunyats d’aquells elements que, tradicionalment, s’han considerat patrimonialitzables.

Participació ciutadana

El projecte es farà amb tècniques d’Interpretació del Patrimoni (IP) i fent ús central de la participació ciutadana: bona part dels continguts sorgiran de la gent que viu i utilitza l’espai que s’estudia. Es fomentarà, així, el sentiment de pertinença, la integració i l’adquisició de coneixements de la població. Per fer-ho possible, es duran a terme entrevistes amb el veïnat i s’organitzarà una recollida de fotografies, documentació, anècdotes i records de cada lloc.

Diversos espais
El projecte La Garriga Invisible preveu centrar-se, cada any, en un espai del poble. Començarà pels anomenats “ pisos del secretari”, i entre els seus futurs escenaris també contempla el barri de Montserrat, les “cases barates”, les urbanitzacions o el barri de Can Noguera, entre d’altres.

A més de recuperar la història d’aquests espais, generarà accions per integrar-los dins l’oferta turísticopatrimonial de la Garriga, amb activitats diverses i amb la creació d’estacions d’interpretació.

Carrer Nord: la nostra història!

El carrer Nord serà el primer focus de treball de la iniciativa La Garriga Invisible, a partir de la qual s’intentarà dibuixar una memòria col·lectiva d’aquest punt del municipi, marcat pel desenvolupament urbanístic dels anys 60 i 70 i molt lligat a les classes populars.

Durant els mesos de juny i juliol, s’estan fent entrevistes amb veïnat de la zona, que s’enregistren en format audiovisual. També s’ha fet una crida per reunir records, fotografies, vídeos, retalls de diaris o documents relacionats amb la història del carrer Nord. De cara al setembre, la gent podrà fer les aportacions en unes urnes situades en diversos punts del barri i també s’iniciarà una recollida digital de material.

Per a més informació, cal contactar amb patrimoni@ajlagarriga.cat.

La Garriga Invisible
La Garriga Invisible