Subvencions per rehabilitar edificis

Última revisió 06-10-2014 11:55
06/10/2014

La Generalitat ha obert convocatòria per subvencionar la rehabilitació d’edificis d’ús residencial. Són subvencions destinades a obres de conservació o per realitzar ajustos d'accessibilitat en aquells edificis que tinguin una antiguitat anterior a l’any 1981 i disposin dels certificats legals. 

La convocatòria per a actuacions d’accessibilitat acaba el 15 d’octubre i per la resta d’accions el 14 de novembre.

Són subvencions destinades a rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris d'edificis d'ús residencial, per obres de conservació, millora de la qualitat i sostenibilitat o per realitzar ajustos raonables en matèria d'accessibilitat


A qui va dirigit? 

Poden accedir a les subvencions les comunitats de propietaris o els propietaris d'edificis d'habitatges i, per a les actuacions en edificis d'habitatges destinats a lloguer, les persones llogateres en el cas que siguin les promotores de les obres degudament autoritzades per la propietat. També poden ser beneficiàries les administracions públiques, els organismes i altres entitats de dret públic, propietaris dels immobles.

L’ajut pot arribar fins a un màxim del 35% del cost total, encara que en cas que les obres siguin per a la millora de l’accessibilitat, la subvenció pot arribar fins el 50%.
Requisits per accedir a la convocatòria: Es poden presentar els propietaris d’aquells edificis que tinguin una antiguitat anterior a l’any 1981 i que hagin passat la Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE), disposin del certificat d’eficiència energètica i de l’informe de les condicions d’accessibilitat que caldrà complimentar amb un formulari previ a la presentació de sol·licitud de la subvenció.

Un cop concedida la subvenció, les obres hauran de començar en un termini màxim de sis mesos i tindrà una durada de com a molt setze mesos.

Terminis: 

La convocatòria per actuacions d’accessibilitat acabarà el 15 d’octubre i per la resta d’accions el 14 de novembre.
Més informació per a sol•licitar la subvenció:

Formularis i documentació relacionada: http://dom.cat/dna
DOGC http://dom.cat/dnb

Rehabilitació edifici
Rehabilitació edifici