Subvencions al sector turístic

Última revisió 16-11-2020 14:18
18/11/2020

El Departament d’Empresa i Coneixement ha aprovat les bases per a una nova ajuda a autònoms i empreses del sector turístic a Catalunya. 

L'objecte d'aquestes bases (resolució EMC/2810/2020 publicada al DOGC el dia 9 de novembre) és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

QUI SE'N POT BENEFICIAR?

Poden ser persones beneficiàries d'aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.

b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

c) Agències de viatges.

d) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases, s'hi entenen incloses les activitats següents:

 • Congressos i turisme de reunions
 • Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions
 • Senderisme
 • Cicloturisme
 • Enoturisme
 • Ecoturisme
 • Activitats aquàtiques i nàutiques
 • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics

S'hi inclouen també les explotadores d'habitatges d'ús turístic. D'acord amb les condicions específiques de compliment que s'especifiquen addicionalment.

QUANTIA

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.

 • Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 2.000,00 euros
 • Els col·lectius inclosos en els apartats b), c) i d) de la base 2.1, les quanties següents:
  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 5.000,00 euros
  • Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 10.000,00 euros
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 20.000,00 euros
  • En el cas de les empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic quedarà articulada en dos trams
   • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros
   • Empreses a partir d'11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros

 

A l'efecte d'aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que les empreses han tingut de mitjana l'any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020, data de declaració de l'estat d'alarma.

 

BASES REGULADORES 

 

SOL·LICITUDS

Més informació sobre subvencions del sector turístic:

 • Sobre subvencions de turisme:  

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/informacio-per-sectors-dactivitat/turisme/

Turista la Garriga
Turista la Garriga

Et pot interessar