S'instal·len plaques solars al pavelló de Can Noguera

Última revisió 30-11-2021 14:41
01/12/2021

Les plaques permetran generar el 21% de l'energia elèctrica consumida al poliesportiu.

Aquesta setmana, s’ha executat una instal·lació d’energia solar fotovoltaica (per a producció d’electricitat) al pavelló de Can Noguera. La producció d’energia elèctrica serà de 22.770 kWh, és a dir, un 21% de l’energia consumida al pavelló. Això també suposarà deixar d’emetre 11,86 tones de gasos d’efecte hivernacle (CO2) cada any.

La instal·lació, a més, compta amb una pantalla que indica la producció d’electricitat i les emissions estalviades.L’energia fotovoltaica és una bona opció per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i per reduir la despesa energètica. Els estalvis anuals per aquesta instal·lació seran d'entre 2.500 a 3.000 €. 

Les obres estan finançades al 50% per la Diputació de Barcelona i el restant 50 % per la línia d’ajuts a projectes d’Economia Baixa en Carboni, promoguts per Entitats Locals, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i gestionada per l’IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético), amb l’objectiu d’aconseguir una economia més neta i sostenible.

La Garriga està compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, per això està adherida al Pacte de les Alcaldies, iniciativa europea per fomentar les accions per reduir i adaptar-nos al canvi climàtic des de l’escala local. Entre les mesures a emprendre, la incorporació d’energies renovables és cabdal.

Plaques solars a Can Noguera
Plaques solars a Can Noguera