S'aprova el reglament de teletreball pel personal municipal

Última revisió 28-07-2021 21:15
29/07/2021

El ple del mes de juliol també va aprovar la concertació d'una operació de préstec de 2.613.000 € per a inversions.

La darrera sessió plenària del curs polític, celebrada aquest dimecres 28 de juliol a Can Luna, va servir per aprovar per unanimitat el reglament de teletreball pel personal de l'Ajuntament de la Garriga.

Segons va explicar el regidor de Recursos Humans, Jordi Pubill, "la pandèmia va accelerar la implantació del teletreball, que ja estava previst prèviament". Pubill també va voler destacar la tasca de la Comissió de Teletreball, "que ha redactat un document de consens, fent una molt bona feina".

Montse Llobet, de Junts per la Garriga va "agrair a l'equip de treball que es porti aquest reglament a ple. Cal facilitar el teletreball". Llobet va afegir que és "un reglament amb marge de millora, però és un primer pas per regular el teletreball".

Des de la CUP, Pep Tarradas va declarar que aquest reglament "marca un principi per ordenar el teletreball i afavorir la conciliació laboral". Tarradas també va destacar "el bon treball intern de la comissió i el fet que aquest reglament sorgeix de l'execució del pla intern d'Igualtat, un fet que també és positiu".

Álex Valiente, regidor del PSC també va "felicitar tant la comissió com l'equip de govern i el comitè d'empresa per arribar a aquest punt de partida" d'un tema que va considerar "primordial".

Per part de Ciutadans, Ángel Guillén es va voler "afegir a les felicitacions".

Increment salarial

El mateix ple també va aprovar, per 16 vots a favor (equip de govern, Junts per la Garriga, CUP i PSC) i un en contra (Ciutadans), l'increment del 0,9% de les retribucions del personal municipal, amb efecte retroactiu amb data d'1 de gener de 2021.

Aquesta pujada de les retribucions es pot fer efectiva gràcies a un suplement de crèdit, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, també aprovat en aquest ple municipal.

Préstec de 2.613.000 € per finançar inversions

En el ple de juliol també es va aprovar la concertació d'una operació de préstec a llarg termini que servirà per finançar inversions per un import de 2.613.000 euros, a través del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona. Gràcies al conveni amb la Diputació, es concedirà una subvenció de 92.422 euros per finançar els interessos del préstec.

El préstec es demana després de modificar el pla d'inversions de l'exercici de 2021.

El regidor d'Hisenda, Lluís Marco, va explicar que aquesta xifra anirà destinada a diversos projectes, com la zona ludicoesportiva de Can Terrers, la segona fase de Can Luna, actuacions dels Pressupostos Participatius i millores a la via pública, entre altres.

Montse Llobet va manifestar que des de Junts per la Garriga "no es combrega amb les prioritats de l'equip de govern i menys amb hipotecar la ciutadania de la Garriga pels propers 10 anys".

Pep Tarradas (CUP) va dir "estar d'acord amb algunes partides (com Can Luna, els reasfaltats o la coberta de Can Noguera), però no amb la priorització de la zona lúdico esportiva de Can Terrers". "Compartiriem passar del 20 al 40% d'endeutament si les propostes al darrere son consensuades".

Álex Valiente (PSC) va reclamar que no es tingués en compte l'oposició a l'hora de prioritzar algunes inversions, que va titllar de "projecte electoralista". "Nosaltres compartiem el projecte lúdico esportiu, però era diferent, no amb aquests costos. No compartim la filosofia d'hipotecar la propera dècada la Garriga", va afegir.

Finalment, Ángel Guillén (Ciutadans) va declarar que "aquest govern augmenta la ratio d'endeutament d'una manera vertiginosa" i va mostrar-se contrari a "endeutar la Garriga per sobre de les nostres possibilitats". El regidor va dir que "cal prioritzar les inversions i aplaçar projectes com aquest per a moments que siguin més adients".

El punt es va aprovar per 10 vots a favor, de l'equip de govern, i set vots en contra, de Junts per la Garriga, CUP, PSC i Ciutadans.

Ple del mes de juliol a Can Luna
Ple del mes de juliol a Can Luna