Reparació de la coberta de l'escola Els Pinetons

Última revisió 13-11-2020 12:41
13/11/2020

Les obres per reparar la coberta de l'escola Els Pintetons segueixen endavant.

Fins ara s'ha tret la grava i renovat la tela asfàltica i l'aïllament geotèxtil que estava molt deteriorat. Amb l'actuació, s'han tornat a segellar punt conflictius, com són les zones del voltant dels lluernaris i les juntes i marges de la coberta, per evitar filtracions.

Aprofitant aquests treballs, s'han renovat les buneres de la coberta. S'han canviat les peces de plàstic per estructures d'acer inoxidable que es podran collar amb més rigidesa i que per tant, si torna a haver-hi un temporal com el del setembre, no saltaran. D'aquesta manera s'evitarà que la grava i les fulles entrin pels desaigües i els col·lapsin provocant filtracions i més goteres.

L'actuació, amb un cost de 50.000 euros, està emmarcada dins el pressupost 2020, però s'ha hagut d'executar ara, un cop concedit el crèdit de la Diputació. 

Aquests treballs i la connexió del clavegueram que es va fer al juliol han de resoldre part dels problemes de goteres de l'edifici d'infantil, tot i que queden pendents les solucions estructurals que aniran a càrrec del Departament d'Ensenyament i que servirán per frenar l'entrada d'aigua des del pati i el carrer.

Coberta escola Els Pinetons la Garriga
Coberta escola Els Pinetons la Garriga