Quins canvis hi ha en el confinament després de Setmana Santa?

Última revisió 14-04-2020 10:55
14/04/2020

La Generalitat, a través de Protecció Civil, ha actualitzat el FAQS sobre les restriccions d'activitats per la Covid-19.

El document que conté les preguntes més habituals que es fa la ciutadania sobre què es pot fer i què no es pot fer aquests dies presenta canvis a partir d'avui, 14 d'abril, després que l'Estat espanyol hagi aixecat el confinament total de la població. 

Al document s'hi han afegit dues noves preguntes-respostes (les núm. 1 i 116) i se n'han modificat cinc (les núm. 2, 5, 13, 50 i 109). 

A continuació, us detallem les preguntes que s'han afegit o modificat: 

 • 1. Quins canvis hi ha en el confinament després de Setmana Santa?
  Continua vigent l’estat d’alarma i, per tant, la restricció de la mobilitat a l’exterior, que està limitada a activitats molt concretes tal com es descriu a les preguntes posteriors. Per tant, continuen sense estar permesos els desplaçaments d'oci i similars i l’obertura general al públic de comerços i locals. Per contra, ha finalitzat la limitació de l’activitat laboral als serveis essencials, atès que ja ha finalitzat el període de permís retribuït recuperable que afectava totes les persones treballadores excepte els serveis essencials. Es mantenen les recomanacions, a empreses i treballadors, de teletreball i de mesures de conciliació i reorganització per reduir la mobilitat per motius d’activitat laboral. Les persones que no puguin complir amb condicions de teletreball i s’hagin de desplaçar per desenvolupar la seva activitat laboral han de tenir en compte les qüestions previstes a les preguntes 50 i 107.
   
 • 2.  Em puc moure dins del meu municipi?
  La mobilitat es limita a determinades activitats: adquisició d’aliments, productes farmacèutics de primera necessitat, entitats financeres i assegurances, desplaçament al lloc de treball, retorn a residència habitual, atenció i cura a menors d’edat, gent gran i altres persones especialment vulnerables. Sempre individualment excepte l’acompanyament a persones amb discapacitat o altra causa justificada. El desplaçament dels treballadors i treballadores al lloc de treball ha deixat d’estar limitat als serveis essencials, tal com ho ha estat entre el 30 de març i el 10 d’abril. Sí que es mantenen les limitacions quant a l’obertura al públic de comerços minoristes i locals. Actualment no hi ha cap municipi amb restriccions específiques diferents de la resta de municipis de Catalunya. 
   
 • 5. Hi ha algun "certificat de mobilitat" o document oficial que hagi de portar per poder circular a peu o amb vehicle?
  S’ha elaborat un certificat de declaració autoresponsable que facilita demostrar que el desplaçament s’ajusta a les restriccions de l’estat d’alarma. És voluntari i no obligat. Es pot obtenir a través del web del Departament d’Interior. És vigent des del dilluns 23 de març de 2020 a les 00.00 h. Complementàriament, les persones treballadores tenen dret a disposar d’un certificat de la seva empresa conforme han de desenvolupar la seva activitat laboral. No està limitat a un model concret de certificat. 
   
 • 13. Puc anar a comprar a establiments fora del meu municipi?
  Només excepcionalment i de forma justificada. La compra s’ha de fer al més a prop possible del domicili per evitar desplaçaments innecessaris i reduir el temps a l’exterior. Tanmateix, atenent als casos particulars en cada cas, es podrà anar a comprar a establiments més allunyats del domicili, inclosos els ubicats als municipis propers, quan es tracti de supermercats o similars per tal de poder fer una compra concentrada o única. En tot cas, quan aquest sigui el criteri, cal visitar l’establiment d’aquest tipus més proper al domicili.
   
 • 50. Funciona el transport públic?
  Sí, però amb afectacions al servei i la seva ocupació segons tipologia amb l’objectiu d’evitar aglomeracions. Consulteu detalladament el gestor del servei. Es controlarà l’afluència als transports públics per limitar l’ocupació a 1/3 de la capacitat màxima. Caldrà garantir una distància d’1,5 metres entre usuaris a tots els espais. Cal reforçar la higiene i desinfecció de mans abans d’accedir al transport públic i després de sortir-ne. Es recomana portar la boca i el nas tapats amb mascaretes quirúrgiques si estan disponibles o amb peces de roba o mascaretes elaborades a casa (amb desinfecció diària).
   
 • 109.  Què es considera un servei essencial?
  Seguretat i emergències, salut, serveis penitenciaris, serveis socials i residencials, serveis funeraris, serveis judicials, notaries per a tràmits urgents amb cita prèvia, electricitat, aigua potable, aigües residuals, serveis de depuració d’aigües, combustibles, gas, telecomunicacions, residus urbans i industrials, bancs i finances, residus sanitaris, subministraments sanitaris i de farmàcia, distribució alimentària humana i per a granges i centres d’animals, animals vius (transport i veterinaris), escorxadors i els allotjaments turístics que s’hagin definit com a tals. 
   

Aquí podeu consultar el document sencer de les Preguntes sobre les restriccions d'activitats a causa de la Covid-19.

 

Continua vigent l'estat d'alarma.
Continua vigent l'estat d'alarma.