Precaució davant la influença aviària

Última revisió 11-11-2022 19:58
15/11/2022

El període de tardor-hivern, tot i l’excepcional increment de casos detectats aquest estiu, és el període de major risc d’introducció de la  Influença aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) coincidint amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d’Europa.

Per aquesta raó és de gran importància que la ciutadania, especialment les persones titulars d’explotacions avícoles comercials i particulars amb tinença d’aus de corral en règim d’autoconsum, siguin coneixedores de la situació de risc vers la Influença aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) i de la necessitat d’aplicar mesures de prevenció per tal d’evitar que la malaltia pugui afectar a les granges d’aus de corral ja siguin comercials com d’autoconsum amb pocs animals.

Així, és necessari extremar les mesures de bioseguretat a les granges avícoles, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.

També és obligatori notificar qualsevol sospita de la malaltia:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

De la mateixa manera, s'insta a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural corresponent, la qual no comporta pagament de cap taxa ni presentació de documentació addicional.