Pla d'estalvi energètic per al pavelló de Can Violí

Última revisió 10-05-2021 18:16
10/05/2021

L’Ajuntament de la Garriga disposa d'un Pla d’estalvi energètic per al pavelló esportiu de Can Violí, un treball realitzat per la Diputació de Barcelona, que ha servit per detectar i avaluar oportunitats d’estalvi i de diversificació d’energia, i que permetrà al consistori adoptar les mesures necessàries per contribuir a l’eficiència energètica de l’equipament.

El document constata que el consum del pavelló prové principalment de l’enllumenat i la climatització, que es duen a terme mitjançant electricitat, i de la calefacció i l'ACS (aigua calenta sanitària), que es duen a terme mitjançant caldera de gas natural. Això suposa una despesa de més de 8.500 euros l'any i l'emissió de gairebé 16 tones de CO2.

Les mesures proposades per aconseguir un estalvi subtancial en termes de consum, però també econòmic i d'emissions de CO2, passen per la instal·lació d'il·luminació d'alta eficiència i de detectors de presència, el canvi de ruixadors de les dutxes i la disminució de sostres dels vestidors sota les grades. També es recomana la implementació d'un sistema de gestió energètica, d'una instal·lació solar fotovoltàica en règim d'autoconsum, d'una instal·lació solar tèrmica per l'ACS i el canvi de la sala de calderes.

Tot plegat, suposaria un estalvi de més de 5.000 euros l'any, amb un cost total d'inversió de prop de 84.000 euros i un retorn de la inversió inferior a 10 anys.

Els plans d'estalvi energètic

L’Ajuntament de la Garriga va sol·licitar aquest recurs a la Diputació amb la intenció d’obtenir un coneixement fiable del consum energètic del pavelló esportiu de Can Violí i del seu cost associat, així com d'identificar i caracteritzar els factors que afecten al consum d’energia de l’equipament esportiu.

Les instal·lacions esportives consumeixen molts recursos energètics i és per això que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals la possibilitat de millorar-ne permanentment l’eficiència energètica mitjançant els Plans d’estalvi energètic.

L’objectiu d’aquests treballs és reduir els consums energètics anuals. Es realitza una anàlisi energètica dels diferents sistemes a partir de dades de facturació, visites tècniques i monitoratge d'instal·lacions i es determinen les mesures d’estalvi a dur a terme.

Pavelló de Can Violí
Pavelló de Can Violí

Documents adjunts