Oberta la convocatòria d'ajuts al lloguer 2020

Última revisió 03-06-2020 14:46
03/06/2020

Els convoca l'Agència d'Habitatge de Cataunya i el termini de presentació de sol·licituds acaba el divendres 3 de juliol de 2020.

Aquest any, en paral·lel a aquesta convocatòria, també s'ha obert una convocatòria d'ajuts per al pagament del lloguer per a persones majors de 65 anys. El termini de presentació de sol·licituds també acaba el divendres 3 de juliol.

Aquest any, a causa de la situació creada per la Covid-19, a l'hora de fer la sol·licitud es prioritzarà la tramitació en línia.

En cas que la sol·licitud no es pugui tramitar de manera telemàtica, també es pot fer el tràmit a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament. En qualsevol dels casos, tant si el tràmit es fa en línia com si es fa l'Ajuntament, és molt important poder revisar bé tota la documentació. A l'OAC també s'hi poden fer consultes sobre l'ajut.

Sol·licitud d'ajuts per el pagament del lloguer 2020:

En aquest enllaç trobareu tota la informació sobre l'ajut i també podeu fer la tramitació telemàtica de l'ajut de lloguer: 

 http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Sol·licitud d'ajuts per al pagament del lloguer 2020 per a persones majors de 65 anys:

Informació aquí: http://habitatge.gencat.cat/ca/ambits/convocatories-ajuts-habitatge/subvencions-lloguer-gent-gran

Per fer la sol·licitud presencialment:

Podeu consultar la informació i els formulari aquí: http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&moda=1


Cal tenir en compte:

  • Ingressos computables: declaracions IRPF exercici 2018. Excepcionalment en el supòsit que la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència hagi tingut durant l’any de la convocatòria un canvi significatiu, s’admetran els ingressos de l’any 2020 de la unitat de convivència, en cap cas s’accepten ingressos no declarats.
  • L’import mensual del lloguer a la demarcació de Barcelona no pot superar els 750 € (inclosos imports de renda, els endarreriments de la renda, els imports corresponents a la repercussió de les obres Excepcionalment l’import pot arribar a 900 €/mensuals, només per a casos de famílies nombroses corresponentment acreditades.
  • En el contracte de lloguer els imports de les mensualitats i de les despeses de comunitat de veïns han d'estar desglossats. Si no és així, s'haurà d'aportar un annex al contracte on aquests imports estiguin desglossats.
  •  Rebuts de lloguer: Només s'accepten aquestes formes de pagament: rebut domiciliat, transferència bancària o a través de l'administrador de finques. En cap cas s'acceptaran pagaments en metàl·lic, al caixer automàtic o a la finestreta del banc.

Als documents adjunts que acompanyen aquesta notícia hi trobareu: 

  • Formulari de sol·licitud (es pot omplir amb l'ordinador).
  • Formulari de sol·licitud ajut per a persones majors de 65 anys (es pot omplir amb l'ordinador).
  • Declaració responsable d’ingressos (només cal presentar-la si s’acrediten ingressos de l’any 2020).
  • Document de domiciliació bancària.

 

Ajuts per pagar el lloguer.
Ajuts per pagar el lloguer.