Noves places d'aparcament gratuït al solar de la Fournier

Última revisió 10-06-2014 15:02
10/06/2014

A partir de dimarts 10 de juny, començaran els treballs per crear una zona d’aparcament gratuït al solar de l’antiga fàbrica de la Fournier.

 

Es preveu instal·lar una tanca perimetral i enllumenat i deixar un acabat sauló compactat, sense marcar les places.

D’aquesta manera s’augmentarà en cent deu places l’aparcament gratuït a la Garriga.

Solar fournier
Solar fournier