Neteja de torrents al sud de la Garriga

Última revisió 29-11-2022 14:39
30/11/2022

L'actuació té per objectiu prevenir-ne l'obturació i els desbordaments en episodis de pluges intenses.

Aquests dies s'estan duent a terme treballs de retirada de sediments de dos torrents de la part sud de la Garriga.

L’actuació consisteix en el buidatge de terres i sediments que han colmatat els torrents de Can Busquets i de Can Rectorat, situats al marge dret del riu Congost a la zona sud del municipi.

Aquesta neteja és necessària per prevenir l’obturació i desbordaments d’aquests torrents en possibles episodis de pluges intenses.

El preu cost de l’actuació ascendeix a 6.413 €.