Més xerrades sobre els ajuts de lloguer

Última revisió 28-05-2014 10:11
28/05/2014

Divendres 30 de maig es torna a fer una sessió informativa sobre els requisits per demanar les ajudes d'urgència especial per al pagament del lloguer o quotes d'amortització hipotecària per a l'any 2014, adreçada a persones en situació d'atur de llarga durada.

La xerrada informativa, de la qual es pot sol·licitar informació prèvia a l'àrea d'accioó social, està programada a les 10.30h, a la Sala de Plens.

A la sessió, que anirà a càrrec de treballadores socials de l’Àrea d’Acció Social, Cooperació i Polítiques d’Igualtat, s'informarà, també, sobre la documentació necessària i el circuit per a la seva tramitació. L'ajuda ve condicionada a un límit d’ingressos per part de les unitats de convivència, així com al del cost del lloguer o de la hipoteca. A més, les persones sol·licitants hauran d’adjuntar un informe favorable emès pels serveis socials bàsics.

Xerrada ajut lloguer
Xerrada ajut lloguer