Més de 300 persones inscrites al SLO van trobar feina al 2019

Última revisió 17-02-2020 11:38
17/02/2020

L’atur afecta principalment les dones, que són les que més s’adrecen a l’Ajuntament.

Un total de 247 persones van donar-se d’alta al Servei Local d’Ocupació (SLO) durant el 2019. D’aquestes, més del 60% van ser dones, que són, justament, les que més pateixen l’atur, també al municipi. De fet, al desembre l’atur femení al poble (10,56%) superava en més de 4 punts l’atur masculí (6,01%). Si ens fixem en les edats, el grup d’entre els 40 i els 49 anys és el que més recorre al servei.

Al llarg del 2019 van trobar feina 311 persones inscrites al SLO: 130 homes i 181 dones. Per acabar, al 2019 el SLO va rebre 176 ofertes de treball noves i  va realitzar 365 tutories individuals, 247 entrevistes, 36 sessions grupals i 39 sessions informatives. El Club de Feina, on cada dilluns i divendres s’ofereix suport i acompanyament en la recerca activa d’ocupació, va registrar més d’un miler d’assistències

 

SLO
SLO