Lloguers, hipoteques i coronavirus

Última revisió 08-04-2020 11:43
08/04/2020

L'Àrea d'Habitatge atén persones en risc d'impagament o de pèrdua del seu habitatge per situacions de salut o econòmiques derivades del context de crisi.

S'hi poden adreçar persones que tenen un habitatge llogat, titulars d'hipoteca, persones propietàries d'habitatges llogats que vulguin arribar a acords amb els arrendataris i altres persones que estiguin en risc de pèrdua de l'habitatge a causa d'aquesta situació causada per la Covid-19.

Arran de la publicació del Real Decreto Ley 11/2020, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) ha publicat un recull de preguntes i respostes freqüents respecte a aquestes mesures que afecten tant al lloguer com a les hipoteques i que per motius de vulnerabilitat provada per la Covid-19, no podran fer front al pagament del lloguer. Podeu consultar-lo aquí.

Així mateix, l’AHC també també ha penjat, al seu web, els models de sol·licitud per a les persones llogateres que vulguin acollir-se a la moratòria per temes lloguer. La sol·licitud d’aquesta moratòria es pot fer fins al 2 de maig de 2020

L’Àrea d’Habitatge de l’Ajuntament recorda, però, que té la potestat d’elecció tant de moratòria o de reducció de la renda és sempre la propietat. Si la propietat no accepta la moratòria, en el cas de les persones físiques o jurídiques que no estan obligades a fer-ho, la part llogatera pot demanar un microcrèdit, sense despeses ni interessos. No obstant això, encara s’ha de desplegar una Ordre Ministerial que concreti on demanar els microcrèdits així com d’altres tràmits.

Per més informació i assessorament: habitatge@ajlagarriga.cat,

S'obre el període per sol·licitar moratòries de lloguer.
S'obre el període per sol·licitar moratòries de lloguer.