L'equip de govern es posa en contacte amb les immobiliàries

Última revisió 06-04-2020 12:17
03/04/2020

Els demana comprensió i flexibilitat en el seu paper d’intermediàries entre gent llogatera i propietària.

En una carta adreçada a les Agències de Propietat Immobiliària (API) del municipi, l’alcaldessa Dolors Castellà i la regidora de Promoció Econòmica, Meritxell Catalan, els han sol·licitat la seva col·laboració com a professionals intermediàries d’un gran nombre de contractes de lloguer signats al municipi, tant d’habitatges com de locals comercials.

Conscient que la situació d’excepcionalitat actual afectarà els ingressos i els rendiments del treball de bona part de la població, l’equip de govern demana comprensió a les API. “Us demanem que sigueu comprensius amb les diverses realitats que es poden donar entre propietaris i llogaters, arran de la situació d’excepcionalitat i que, en la mesura del possible, optimitzeu al màxim la vostra professionalitat i el vostre paper d’intermediació per tal de flexibilitzar i adaptar les clàusules contractuals als moments extraordinaris actuals perquè en cap cas esdevinguin una llosa de conseqüències irreversibles per a les parts”, exposa, a la carta que els ha fet arribar.

També se’ls prega que, en aquells casos en què resulti impossible una eventual flexibilització de contracte i un acord entre les parts, les immobiliàries es posin en contacte amb l’Àrea d’Habitatge o l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament abans d’optar per mesures de caire més expeditiu. L’objectiu d’aquesta mesura és que des del consistori es tingui coneixement de primera mà d’aquestes situacions per poder activar totes les accions que l’administració té al seu abast.

Les agències fan d'intermediàries entre les parts.
Les agències fan d'intermediàries entre les parts.