"La Solfa des de dins", en paper

Última revisió 03-12-2018 12:28
03/12/2018

S’ha publicat en paper l’estudi sobre l’activitat de l’editorial Victoria i la seva fàbrica de rotlles de pianola a la Garriga La solfa des de dins. Secrets del paper perforat per Victoria.

Signat pel Dr. Jordi Roquer González, del Departament d’Art i Musicologia de la UAB, el treball es pot consultar al web del Centre de Documentació Històrica de la Garriga. Les còpies en paper es faran arribar a la biblioteca i als centres educatius de la Garriga.

Pianola
Pianola