Enquesta a les famílies interessades en els casals municipals

Última revisió 27-05-2020 12:49
26/05/2020

S'ha preparat una enquesta per detectar quines són les necessitats i els interessos de les famílies amb l'objectiu d'adaptar-hi al màxim les possibilitats d'aquest servei educatiu.

Si teniu pensat apuntar el vostre fill o la vostra filla als casals municipals, us demanem que respongueu les preguntes d'aquest qüestionari:

Qüestionari  

L'Ajuntament de la Garriga està treballant en l'organització dels casals d'estiu d'aquest any, per adaptar-los a les directrius de les autoritats sanitaries i a les mesures establertes pel departament Salut de la Generalitat i així garantir la seguretat i la protecció d'infants, adolescents i professionals que hi participaran.

Algunes de les mesures que recull el document marc publicat el 13 de maig són: 

  •  Les activitat de lleure de l'estiu es podran fer si la Garriga està en la fase 3 del desconfinament.
  •  Es faran grups de convivència de 10 nens/es com a màxim amb una persona responsable.
  • Cada grup de convivència utilitzarà uns espais determinats que no compartirà amb la resta de grups de la mateixa instal.lació.
  • Els casals es desenvoluparan en els diversos centres educatius del poble.
  • Les entrades i sortides dels casals es faran pels varis accessos que tingui cada centre educatiu i en cas de que no sigui possible es faran de forma esglaonada.
  • Es programaran activitats que garanteixin la distància entre els participants, que siguin lúdiques i que evitin compartir material.
  • Dins de l'equip hi haurà una persona responsable de les mesures de protecció i higiene, que vetllarà perquè el personal segueixi els protocols establert (ús material protecció, comprovació de la temperatura equip i participants...).
  • L'equip rebrà formació per adquirir eines d'acompanyament emocional.

Les dates previstes per al casal d'estiu són del 29 de juny al 10 de setembre, sempre que hi hagi suficients inscripcions per a cada torn i que l'evolució de la situació de la Covid-10 ho permeti.

La primera quinzena de juny s'obrirà el període d'inscripcions. 

Enquesta a les famílies per preparar els casals.
Enquesta a les famílies per preparar els casals.