El qüestionari sobre reciclatge registra més de 300 participants

Última revisió 09-03-2020 12:30
09/03/2020

L’incivisme d’algunes persones, un dels aspectes que més amoïna el veïnat.

El test virtual sobre el reciclatge i la recollida selectiva fet per l’Ajuntament posa de manifest que una de les qüestions que més preocupa veïns i veïnes és la manca de civisme d’una part de la ciutadania pel que fa a l’ús dels contenidors.

Al qüestionari hi han participat 319 persones, i un 47% del total ha afirmat que serien partidàries d’un sistema de recollida de residus porta a porta. La gran majoria ha assegurat que quan troba un contenidor ple intenta buscar-ne un altre (64%) o bé que hi torna al cap d’unes hores (24%).

Una dada que crida l’atenció és el desconeixement sobre la quantitat de contenidors de què disposa el municipi: n’hi ha 911 en tot el poble, però un 46% de la gent enquestada pensava que n’hi havia, només, 350.

El test es va llançar del 26 de gener al 17 de febrer i és una de les accions impulsades des de l’Ajuntament seguir avançant en matèria d’educació ambiental.

Qüestionari sobre reciclatge
Qüestionari sobre reciclatge