Desclassificació de Can Poi

Última revisió 25-11-2021 15:49
29/11/2021

El ple del mes de novembre ha aprovat inicialment la desclassificació del sector B4 Can Poi per tal que no s'hi pugui construir.

Continuant amb la voluntat de protegir el territori, la sessió plenària de novembre ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística per tal que el sector B4 Can Poi sigui desclassificat com a terreny urbanitzable. L'objectiu és evitar la construcció d'habitatges i mantenir aquesta zona d’interès natural i paisatgístic de la Garriga com a terrenys agroforestals.

La regidora de Medi Ambient, Neus Marrodan, ha explicat que l'objectiu d'aquesta aprovació és "minimitzar consum i afectació del sòl amb interès paisatgístic", on es preveia la construcció de gairebé 170 habitatges. Marrodan ha afegit que "ja no és necessària la construcció d'aquests habitatges en previsió del creixement del municipi".

"Guanyem una mica més d'espai verd protegit per aconseguir un model de poble que busca un urbanisme que pensi en allò que ja tenim construït i no en ocupar metres i metres d'espai amb valor patrimonial", ha declarat la regidora. Així, la zona queda definida com a espai de protecció especial pel seu interes natural i agrari.

Montse Llobet, de Junts per la Garriga, s'ha mostrat d'acord amb el punt.

Pep Tarradas, de la CUP, ha remarcat en què "cal treballar en la compactació i en preservar l'interès natural de les zones boscoses del poble".

Per part del PSC, Carlos Martín ha comentat que "es fa una passa més per endreçar poble de manera consensuada i de sentit comú".

Des de Ciutadans, Ángel Guillén ha parlat de "coherència" en les darreres accions realitzades en aquesta línia, destacant que aquesta és "una passa més en la protecció del territori".

El punt s'ha aprovat per unanimitat.

Aprovat el Pla estratègic de subvencions

El plenari de novembre també ha aprovat per unanimitat el Pla estratègic de subvencions per al 2022, un document que vol destacar, d'acord amb la normativa vigent, que el procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de concurrència competitiva, alhora que esdevé un instrument al servei del principi de transparència.

Instal·lació de bústies a Tremolencs

El ple d'aquest mes ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdit per tal de destinar 7.000 € a instal·lar un grup de bústies a la urbanització dels Tremolencs, per renovar les que hi havia, que estaven malmeses.

Aquesta acció s'ha de dur a terme obrint unes bases de subvenció, ja que el servei postal no és propi de l’Ajuntament i, a més, la instal·lació donarà servei a una part concreta de la Garriga.

Mocions

Finalment, ha decaigut una moció del grup municipal de la CUP per l'elaboració i instrucció del registre municipal de solars sense edificar de la Garriga, que permeti tenir una radiografia acurada i viva dels solars buïts al municipi.