Decàleg per coeducar: una eina per a fer escoles més inclusives

Última revisió 14-12-2023 18:14
15/12/2023

La comissió de Coeducació de la Garriga ha elaborat un document amb els 10 punts clau per aconseguir una escola coeducadora, inclusiva i que incorpori la perspectiva de gènere.

La reunió del Consell Escolar Municipal del 14 de desembre va servir per presentar a les persones assistents el Decàleg per coeducar, una eina que neix del treball fet des de la comissió de Coeducació, formada per representants dels centres educatius del municipi, famílies i personal dels departaments d’Igualtat i d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Garriga.

Aquest document, que posa marc a la tasca que es realitza des de la comissió, recull els 10 punts clau, amb informació i recursos, per aconseguir una escola coeducadora, inclusiva i que incorpori la perspectiva de gènere.

Ha estat elaborat a partir de les aportacions de docents, famílies, i els departament d'Ensenyament i Igualtat de l'Ajuntament, amb el suport de la cooperativa Fil a l’Agulla.

A banda de comptar amb el document en pdf, s'ha creat un catàleg interactiu en línia, fàcilment consultable i que enllaça amb els recursos i eines que es recullen.

Els punts del Decàleg

Els 10 punts que formen el text són els següents:

  1. Incorporem les cures al funcionament del centre
  2. Reflexionem i transformem les relacions i l'ús que fem del poder
  3. Estem compromeses amb la diversitat i la mirada interseccional
  4. Revisem els materials didàctics, els recursos i els espais d'aprenentatge
  5. Incorporem referents que donen valor a totes les vides i que promouen una visió crítica.
  6. Promovem una educació afectiva i sexual integral, lliure de violències
  7. Practiquem esport i fem festes que afavoreixen habilitats i capacitats allunyades de la masculinitat hegemònica
  8. Treballem en xarxa amb les famílies
  9. Fem servir llenguatge inclusiu i no sexista
  10. Incorporem aprenentatges i reflexionem per donar resposta a noves necessitats

Dirigida a tots els centres de la Garriga (educació infantil, primària, secundària i post obligatòria), el Decàleg per Coeducar ha de servir per detectar necessitats relacionades amb situacions de desigualtat, reflexionar i incorporar accions que transformin aquestes dinàmiques per tal que tothom es pugui desenvolupar integralment de manera segura.

Documents adjunts