Darrer ple del mandat

Última revisió 30-05-2023 15:08
25/05/2023

El ple de maig ha portat a debat i aprovació diverses modificacions de crèdit i la incorporació del romanent de tresoreria per finançar diverses partides.

Aquest dimecres al vespre s’ha celebrat a Can Luna la darrera sessió plenària del mandat que es tanca.

En el ple s'han debatut i aprovat, en els casos que pertocava, els 17 punts de l'ordre del dia, entre els quals han destacat el donar compte de l'acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona referent al traspàs de titularitat, a favor de l'Ajuntament de la Garriga, del tram de la carretera BP-5107, i el donar compte de l'aprovació definitiva de la modificació puntal del PGOM B5 Can Violí per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona.

També s'han aprovat diverses modificacions de crèdit i la incorporació del romanent de tresoreria per atendre despeses generals, la massa salarial del personal laboral de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació, l’increment de les retribucions del personal del 2,5 %, per donar compliment a la Llei de pressupostos de l’Estat i el Protocol addicional al Conveni per a l'elaboració, la concertació, l'execució i el finançament de polítiques públiques de turisme, per a l'any 2023,  que inclou el Pla d'Accions 2023.

Podeu recuperar la sessió plenària en aquest enllaç.