Comença la lectura de xips dels cubells porta a porta

Última revisió 22-12-2022 14:41
29/12/2022

A partir de diumenge 1 de gener, comença el control de les aportacions per tal d'aplicar la nova taxa de residus segons la participació en el sistema porta a porta.

Així, el personal de recollida de residus, farà la lectura dels xips incorporats al cubells, de manera que es començaran a comptabilitzar les aportacions de les fraccions orgànica i rebuig.

D'aquesta manera, es podrà aplicar la nova taxa de residus, regida per l'ordenança municipal aprovada en el ple d'octubre, per la qual s’estableix una reducció del 5 % de la taxa per la recollida domiciliària d’escombraries als habitatges que aportin fracció orgànica un mínim de 40 vegades l’any, mentre que s’aplicarà un recàrrec d’un 15 % a aquells que facin menys de 10 aportacions d’aquesta fracció a l’any. Pels habitatges que deixen els residus en un punt d’aportació, el control es farà a través del número d’accessos que s’hi facin.

És per això, que és important recordar que cal treure la fracció orgànica en el cubell marró de 20 litres que porta el xip amb el codi relacionat amb el domicili, no el reixat, que únicament ha de servir per llençar les restes orgàniques a casa (s'ha de fer servir el reixat per tal que no s'acumuli la humitat i comenci la descomposició de la bossa compostable).

Bonificació per l'ús de la deixalleria

A més, també s’estableix una reducció del 10 % de la taxa als habitatges que hagin utilitzat la deixalleria (tant la fixa com la mòbil) un mínim de 10 vegades durant l’exercici anterior.

La nova aplicació de la taxa es veurà reflectida en el rebut referent al 2023 (que els habitatges rebran al 2024), un cop passat l’any i amb totes les dades del període recollides. El preu base de la taxa es manté en 188,32 €.