Casals i activitats d'estiu a la Garriga

Última revisió 12-06-2020 14:13
03/06/2020

L'Àrea d'Educació ha elaborat un document que aplega les diverses propostes per a joves i infants que s'organitzen aquest estiu al municipi.

Al Llistat de casals i activitats d'estiu 2020 a la Garriga hi podeu conèixer totes les propostes que es desenvoluparan al poble.

El document mostra el nom de les diverses activitats programades, el nom de les entitats o centres que les organitzen i les diferents maneres de contactar-hi i inscriure-s'hi. 

En total, conté una vintena de propostes. Podeu consultar el document aquí

En tots els casos els casals i les activitats s'hauran d'adaptar a les directrius de les autoritats sanitàries i a les mesures establertes pel Departament Salut de la Generalitat per garantir la seguretat i la protecció d'infants, adolescents i professionals que hi participaran.

Algunes de les mesures que recull el document marc publicat per la Generalitat en relació a les activiatst i casals d'estiu són: 

  •  Les activitat de lleure de l'estiu es podran fer si la Garriga està en la fase 3 del desconfinament.
  •  Es faran grups de convivència de 10 infants com a màxim amb una persona responsable.
  • Cada grup de convivència utilitzarà uns espais determinats que no compartirà amb la resta de grups de la mateixa instal.lació.
  • Els casals es desenvoluparan en els diversos centres educatius del poble.
  • Les entrades i sortides dels casals es faran pels varis accessos que tingui cada centre educatiu i en cas de que no sigui possible es faran de forma esglaonada.
  • Es programaran activitats que garanteixin la distància entre participants, que siguin lúdiques i que evitin compartir material.
  • Dins de l'equip hi haurà una persona responsable de les mesures de protecció i higiene, que vetllarà perquè el personal segueixi els protocols establert (ús material protecció, comprovació de la temperatura equip i participants...).
  • L'equip rebrà formació per adquirir eines d'acompanyament emocional.

Casal estiu la Garriga
Casal estiu la Garriga