5 anys del projecte Emergeix

Última revisió 12-04-2018 16:03
18/04/2018

El projecte Emergeix, pioner a la comarca, ha donat suport a més de 60 persones durant els seus cinc anys de vida.

Aquest programa de formació està dirigit a persones d’edats compreses entre els 40 i 57 anys, que majoritàriament, estan fora del mercat de treball com a conseqüència d'acomiadaments i d'expedients de regulació. A través de l’Emergeix se’ls ajuda a definir i reorientar el seu projecte professional, a identificar el propi capital de competències i a millorar la seva candidatura en relació al mercat de treball.

Diferents tallers grupals i tutories individualitzades amb tècnics especialistes serveixen per elaborar un currículum per competències, preparar un procés de selecció amb èxit i conèixer  noves eines de recerca de feina, entre d’altres. 

Més del 70% de les persones que han participat al programa han trobat feina.

Projecte Emergeix
Projecte Emergeix