Obres al carrer Manuel Raspall

Última revisió 28-06-2017 12:15
13/07/2016

Divendres 15 de juliol començaran les obres del carrer Manuel Raspall que, a més de repavimentar, ordenarà aquesta zona.

En aquest cas, les obres inclouen la col·locació d’un encintat amb peces de rigola de formigó que delimitin les zones d’aparcament i la instal·lació d’una nova línia d’enllumenat. També es farà una subtitució de l’arbrat, algun molt malmès i altres que dificulten l'accessibilitat i la reordenació de l'espai. De moment, es treurà l'existent i de cara a la tardor, es replantaran nous exemplars.

El carrer serà de plataforma única i per tant es demoliran les voreres existents, que es canviaran per unes de noves a l'alçada del vial que serà fet amb asfalt.

Aquesta actuació, que afecta una superfície de 1000m2, es troba inclosa dins el projecte de repavimentació de diversos vials del municipi. Les obres les durà a terme l’empresa Port Narbonne, de Viladecans, que és qui va guanyar el concurs obert de contractació.

Per qualsevol dubte o consulta es pot escriure a l’àrea d’Urbanisme a través del correu electrònic lg@ajlagarriga.cat o trucar al telèfon 93 860 52 89.

carrer manuel raspall la garriga
carrer manuel raspall la garriga