Campanya "El vàter no és una paperera"

Última revisió 10-05-2016 14:08
10/05/2016

Després de detectar l’acumulació de tovallotetes humides al clavegueram de la Garriga, l’Ajuntament inicia una campanya informativa per conscienciar dels perills que suposa llençar aquests residus al vàter.

Les tovalloletes són cada vegada més utilitzades per la població, i també s’ha registrat un augment del volum d’aquest producte que s’amuntega a les canonades fins a col·lapsar-les. Per evitar aquests problemes, que tenen un cost important pel que fa a reparacions i actuacions per desembussar canonades i depuradores, cal tenir clar que les tovalloletes humides (en cas que s’utilitzin i que no s’opti per alternatives més sostenibles) s’han de llençar amb la fracció de rebuig.

Des de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) s’ha creat el lema “El vàter no és una paperera”, que s’està fent córrer per sensibilitzar a la ciutadania. Segons la mateixa ACA, el consum creixent de tovalloletes i el fet que la gent les llenci directament al vàter (tot i no ser biodegradables) pot arribar a gener un cost addicional de 150.000 euros anuals en els sistemes de sanejament de les ciutats de més de 200.000 habitants.

A més col·lapsar canonades i obstruir bombes, depuradores i conduccions, les tovallonets són també perilloses pel seu impacte ambiental, ja que sovint acaben als rius i als mar, on són altament contaminants i afecten el medi ambient.

Amb aquesta campanya informativa, es vol recordar a la població que les deixalles mai no s’han d’abocar dins del vàter, perquè fer-ho té un alt cost ambiental, econòmic, tècnic i social.

El vàter no és una paperera
El vàter no és una paperera