El ple de novembre es farà el dia 19

Última revisió 18-11-2014 18:03
13/11/2014

El ple del mes de novembre es farà el proper dimecres dia 19 a les 19 h, a la sala de Plens.

Ordre del dia:

1. Aprovació acta sessió anterior.
2. Despatx d’Ofici.
3. Autorització de compatibilitat de personal funcionari. TAG municipal. (Sra. Mercè Torras Junoy).
4. Estimació del requeriment previ per la reversió de les dues finques municipals cedides a l’NCASOL per a la construcció d’habitatges de protecció oficial.
5. Sol·licitud al Departament d'Ensenyament d'autorització de desafectació d’un habitatge dels mestres, ubicats al CEIP Puiggraciós, carrer de Pere Ballús 13.
6. Acceptació de la subvenció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al finançament de l’Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga, corresponent al curs 2012/13, i signatura del conveni corresponent .
7. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal del soroll i les vibracions, i el mapa de capacitat acústica del municipi de la Garriga.
8. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança P04 Reguladora Preus públics pels serveis de cursos de formació i altres activitats culturals.
9. Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits, modalitat suplement de crèdit número 2014.38
10. Adhesió al manifest del dia internacional per l’eliminació de les violència envers les dones (25-novembre-2014)
11. Mocions.
12. Precs i Preguntes.

El podreu seguir en directe per Ràdio Silenci al 107.4 FM

Ple municipal
Ple municipal