Mesures especials per festes de Nadal

Última revisió 14-12-2020 09:27
03/12/2020

A partir del 21 de desembre entren en vigor mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal per poder celebrar les festes de la manera més segura possible tot i la situació provocada per la pandèmia de COVID-19.

A continuació us resumim els apartats més destacats. A l'enllaç de Canal Salut teniu tota la informació detallada.

Bombolles de convivència i nombre màxim de persones

Es recomana que les trobades comportin el nombre més reduït de persones possible. Tot i això, les trobades i reunions es limitaran al nombre màxim de 10 persones.

A banda, es recomana que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). A més, es recomana que, per a totes les celebracions del període nadalenc, cada bombolla es relacioni amb un màxim de dues altres bombolles de convivència, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles i cada bombolla no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període nadalenc, amb més de dues altres bombolles. Així doncs, cada bombolla haurà de definir la seva “bombolla de Nadal” amb les que celebrarà el període nadalenc.

Es recomana que la bombolla de Nadal estigui formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte proper, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans, amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

Trobades amb persones que viuen a les residències

 • Les residències facilitaran les visites a les persones residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i així ho estableixi el Departament de Salut per cada cas concret.
   
 • Així mateix, es permetrà la sortida de les persones residents per trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, el 5 i el 6 de gener.
   
 • També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes al protocol sectorial).

Confinament nocturn

 • Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es flexibilitzarà el confinament nocturn que s’iniciarà a les 01:30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.
   
 • Per a la Nit de Reis el confinament nocturn s’endarrereix fins a les 00 h per a que la gent que pugui fer ús de l'horari de compres fins a les 22 h.
   
 • Resta de dies: confinament nocturn de 22 a 6 h

Restauració

 • Els dies 24, 25 i 26 de desembre i els dies 31 i 1 de gener es permetrà fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula.
   
 • Per la Nit de Nadal i la Nit de cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins a les 01:00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament

Comerç

Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins a les 22 h.
 

Mesures Nadal 2020
Mesures Nadal 2020

Enllaços

Et pot interessar