L'Ajuntament tanca el pressupost del 2020

Última revisió 03-05-2021 13:55
29/04/2021

Els comptes del 2020 es tanquen amb un pressupost final de 24.194.077 €, dels quals s'ha executat un 73% en despeses (17.712.896 €). Pel que fa a ingressos, han estat del 81% del pressupost (19.608.563 €). Així, el resultat de l’exercici 2020, un cop aplicats els ajustaments, es d’1.011.954 €.

Així s'ha presentat a la sessió plenària d'abril, on s'ha donat compte de les resolucions d'alcaldia relatives a l'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació (OAMC) corresponents a l'exercici econòmic 2020.

Pel que fa a l'OAMC, va comptar amb un pressupost de 304.412 €. Les obligacions reconegudes es quantifiquen en 167.908 €, mentre que els drets liquidats ascendeixen a 307.797 €. Per tant, el resultat pressupostari és de 139.889 €.

Sobre els indicadors econòmics, el regidor d'Hisenda, Lluís Marco, ha explicat que el tancament de l'exercici ha suposat una necessitat de finançament de 308.620 €, de manera que s'incompleix l'objectiu d’estabilitat pressupostària.  Pel que fa a la regla de la despesa, s'ha acomplert, ja que no s'ha superat el límit de desepesa autoritzada de 17.651.711 € (va ser de 15.841.293 €). En quant a l'estat del deute, a finals de 2020 era de 3.664.136 €.

"El nostre Ajuntament patia i segueix patint d’un finançament tocat estructuralment. Estem posant mitjans i esforços per començar a resoldre aquest problema, tot i que requerirà de temps", ha admès el regidor. Malgrat això, ha detallat que els comptes presentats "comencen a indicar que estem anant pel camí adequat".

Des de Junts x la Garriga, Carlota Torné ha declarat que "els indicadors bàscis no mostren una bona gestió econòmica ni una execució pressupostària acurada. Tampoc indiquen un escenari econòmic gaire pròsper".

En opinió de Pep Tarradas, de la CUP, "cal fer tot el possible per no perdre capacitat inversora, i endeutar-se és un mecanisme que serveix per fer actuacions necessàries, però també pot ser un mecanisme per fer mala gestió".

Per la seva banda, Álex Valiente, del PSC, ha recordat que "la situació sanitària del 2020 no ha permès fer moltes activitats", cosa que fa témer al grup municipal socialista "que el 2021 tornem a passar dels 300.000 euros".

Ángel Guillén, de Ciutadans, també ha recalcat que "en el 2020 s'ha deixat de gastar molt. Quan es recuperi la normalitat, el volum d'ingressos seguirà sent el mateix. Tot això revertirà en un resultat més dolent el 2021".

Altres aprovacions i mocions

En el ple d'abril també s'han aprovat la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom de Mitjans de Comunicació de la Garriga i la modificació de l'ordenança de circulació per tal que la velocitat màxima en via urbana passi dels 50 quilòmetres per hora actuals als 30.

En l'apartat de mocions, s'ha aprovat la moció presentada pel grup municipal de la CUP per l'adhesió de l'ajuntament de la Garriga a l'Associació de Municipis I Entitats per l'Energia Pública (AMEP), amb els vots favorables de la CUP, ERC, PSC i els regidors i regidora no adscrits. S'hi han abstingut Junts x la Garriga i Ciutadans.

També s'ha aprovat la moció presentada pel grup municipal d'ERC, sobre la Campanya Contra el Quart Cinturó en relació a la caducitat de l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers, amb els vots favorables d'ERC, la CUP i els regidors i regidora no adscrits: Hi han votat en contra el PSC i Ciutadans i s'hi ha abstingut Junts x la Garriga.

Ple telemàtic
Ple telemàtic