La Garriga tindrà un Pla director de l'arbrat

Última revisió 17-02-2020 11:40
14/02/2020

En una reunió oberta amb la ciutadania, es va exposar quina és la gestió municipal de l’arbrat que es fa des del consistori.

A la trobada, que va tenir lloc el 6 de febrer i on hi van assistir una vintena de veïns i veïnes, des de l’Àrea de Media Ambient es va recordar que, des de l’Ajuntament, es treballa amb la voluntat de mantenir i augmentar la massa arbòria de la Garriga. La gestió de l’arbrat del poble es fa seguint criteris sostenibles i seleccionant molt bé les espècies que cal plantar, els llocs on es planten i la manera com es fa.

Conservació de l’arbrat

Pel que fa a les polítiques de conservació de l’arbrat, la directriu a seguir és sempre la mateixa: no es retira cap arbre que tingui la més mínima possibilitat de poder sobreviure i que no presenti cap perill per a la població. Quan es detecta que un arbre pot suposar un perill, però, s’activa el Pla de risc, en què s’avalua el seu estat i si realment se’n recomana la retirada, un cop talat s’instal·la un cartell informatiu al lloc que ocupava per comunicar que aviat serà replantat.

No als pesticides

Des de l’Ajuntament, s’opta per mètodes alternatius en la lluita contra les plagues i les malures, per evitar al màxim els productes fisiosanitaris (pesticides i altres agents químics). Així, s’opta per sistemes basats en el reforç de l’arbrat i no en l’aplicació de productes tòxics, quan la plaga ja està consolidada.
També es treballa per reduir les esporgues, i s’avança cap a una esporga de “mínims”, pensada per garantir la seguretat en els cassos que es considera necessaris.

Escossells massa petits
A la Garriga hi ha molts arbres en mal estat sanitari, pel fet d’haver estat plantat en voreres massa estretes o escossells massa reduïts, fet que els aboca a esporgades continuades per poder fer-los lloc.  Un altre focus de les actuacions, doncs, passa per eradicar els escossells reduïts en la plantació de nous arbres, això com per millorar els antics. De fet, el Pla de futur de la gestió de l’arbrat contempla, justament, potenciar els escossells com a reservori de fauna benèfica per lluitar contra plagues i malures.

Pla director de l’arbrat
Paral·lelament a les accions dutes a terme, l’Ajuntament ha encarregat, amb el suport de  la Diputació de Barcelona, una Pla director de l’arbrat que determinarà l’estat de salut dels arbres del poble i la planificació de les noves espècies que s’hi han de plantar, tenint en compte la seva adaptació en termes de climatologia i d’espai. Finalment, el Pla també marcarà les pautes d’actuació per a l’arbrat actual, segons el seu estat.

Arbres del poble
Arbres del poble