Es renova el clavegueram del carrer Anselm Clavé

Última revisió 13-01-2022 13:18
13/01/2022

A mitjans de gener començaran les obres de renovació del clavegueram del carrer Anselm Clavé, entre els carrers Banys i Nou.

L’estat de deteriorament del clavegueram actual obliga a renovar-lo completament.

Les obres es faran per trams per tal de reduir les afectacions, però suposaran canvis importants en el pas de vehicles i obligaran a canviar el sentit de pas dels cotxes en alguns carrers propers, per tal de garantir l'accés als garatges particulars, o per tal de garantir el subministrament als comerços i empreses que hi ha ubicats en aquest tram de carrer.

Tot i que es farà una canalització provisional per tal de mantenir en funcionament la xarxa de clavegueram, quan es facin les connexions de cada edifici es demanarà als veïns i veïnes que no facin ús de piques de cuina, lavabos o d’electrodomèstics que aboquin aigua. Es comunicarà amb prou antelació per tal que tothom pugui organitzar-se i no dificultar la continuïtat de les obres. 

Es preveu que els treballs s'allarguin uns dos mesos. 

Si teniu dubtes o necessiteu algun aclariment, us podeu posar en contacte amb l’Àrea de Via Pública a través del correu electrònic viapublica@ajlagarriga.cat o al telèfon 93 860 50 50.

Carrer Anselm Clavé
Carrer Anselm Clavé