Convivència i acompanyament

Última revisió 09-06-2021 12:06
10/06/2021

L'Ajuntament ha cedit un habitatge a l'Associació El Far per a què en facin un ús compartit persones amb problemàtiques de salut mental.

Es tracta d'una de les antigues cases dels mestres, al carrer Pere Ballús, actualment, l'única en desús. Gràcies al conveni de cessió signat entre l'Ajuntament i l'associació, quatre persones compartiran aquest habitatge i alhora rebran l'acompanyament de professionals amb l'objectiu de fomentar la seva autonomia, consolidar hàbits i preparar-se per dur una vida el més autònoma possible. Així, les persones residents rebran suports puntuals per a les tasques del dia a dia, gràcies al Servei d'Autonomia a la Vida Independent. Aquest suport anirà a càrrec del Viver de Bell-lloch.

L'entitat preveu posar en marxa l’habitatge entre finals d’any i principis del 2022. Per començar, ja s'ha encarregat un projecte de reforma de l'immoble per garantir la seva habitabilitat, que es farà arribar a l'Ajuntament perquè el validi. A més, el consistori té previst destinar una partida econòmica de 7.000 euros per donar suport al projecte. Pel que fa a la resta del pressupost necessari per a la reforma, l'entitat està buscant col·laboracions per part d'empreses i socis i té previst organitzar alguns actes i activitats per animar a la col·laboració.