Comunicat de l'Ajuntament de la Garriga

Última revisió 27-07-2021 11:04
27/07/2021

Comunicat de l'Ajuntament sobre els incidents puntuals relacionats amb el Centre d'Acolliment d'Emergències i algunes opinions que se n'han derivat.

Davant d'algunes opinions sorgides arran de determinats incidents relacionats amb el Centre d'Acolliment d'Emergències de la Garriga, l'Ajuntament vol aclarir:

·      Que es tracta d'un centre gestionat per la Creu Roja. Tot i això, essent la Garriga comunitat acollidora, l'Ajuntament col·labora, des de la seva posada en funcionament, en tot el que està al seu abast per tal de contribuir a la bona marxa del servei.

·      Que els fets que han transcorregut aquests dies són puntuals i que han estat resolts. És evident que es poden donar situacions que cal millorar per tal de garantir la correcta convivència entre les persones residents i la població garriguenca. Per això, l'Ajuntament garanteix el desplegament del seu suport social, de control i de coordinació per a la millora del servei. Així, el contacte amb la Creu Roja és constant, traslladant totes les queixes que arriben de la ciutadania, per tal de resoldre els dèficits que es poden donar.

·      Que, gràcies a aquest treball conjunt, s'han aplicat mesures de correcció immediates, així com d'altres a mig i llarg termini, per tal de millorar el funcionament del centre. Un exemple n'és la imminent contractació per part de la Creu Roja d'un professional educador que treballarà a l'exterior del centre.

·      Que, en cas que es produeixi algun d'aquests fets puntuals, cal avisar la Policia Local, ja que és la via més ràpida i directa per a solucionar els possibles problemes que se'n derivin.

·      Que la Garriga és un poble d'acollida i que les opinions racistes i xenòfobes que estan sorgint arran d'aquests fets són una minoria, en comparació amb el sentiment solidari que té el poble garriguenc amb les persones que pateixen.

Cal recordar que aquest tipus d’instal·lacions són imprescindibles a tot el territori, ja que posen mitjans per a resoldre un problema global. És important que no es deteriori la convivència, per tal que el Centre d'Acolliment d'Emergències de la Creu Roja a la Garriga mantingui amb normalitat l'objectiu pel qual s'ha creat i pugui seguir donant el seu servei correctament.

Documents adjunts