Convocatòria borsa personal administratiu

Resolució d'Alcaldia relativa a la llista provisional que formarà part de la borsa de la categoria d’administratiu/va per cobrir vacants o substitucions del personal de l’Ajuntament de la Garriga

Acta tribunal relativa a la borsa de la categoria d’administratiu/va per cobrir vacants o substitucions del personal de l’Ajuntament de la Garriga

Acta tribunal relativa a la resolució de les al.legacions presentades contra l'acta del tribunal de la convocatòria per a formar part d'una borsa de la categoria d’administratiu/va per cobrir vacants o substitucions del personal de l’Ajuntament de la Garriga

Resultats qüestionari Annex II

Resultats prova ofimàtica borsa personal administratiu

Llistat definitiu admesos i exclosos administratius/ves

Llista provisional d'admesos i exclosos administratius-ves

 

Primer exercici: Prova de coneixement de la llengua catalana 
 Dia: 26 d’abril de 2017 
Lloc: Casa Consistorial, Plaça de l’Església núm.2 (Sala de Plens) 
Hora: a les 9:30h del matí

Resultats prova català

Segon exercici: prova pràctica de coneixements de les aplicacions informàtiques d’office 
 Dia: 8 de maig de 2017 
Lloc: Escola Municipal d’Ensenyament, Aula 4. C/Negociant, 79 de la Garriga 
Hora: de 9:30h a 14:00h (es publicarà en el web municipal l’hora concertada per a cada aspirant. Mirar "Llistat definitiu admesos i exclosos administratius/ves".)

“Els aspirants hauran d’enviar els exercicis de la prova a través del seu correu personal a una bústia de correu que es donarà el mateix dia de la prova. És important tenir present la clau d’accés al propi correu personal per poder-ho fer”. 
 

Les dates per a la realització del Tercer exercici: qüestionari del temari de l’annex II de les bases de la convocatòria , es publicaran al web un cop s’hagin publicat els resultats del segon exercici. 
 

Valoració de mèrits i entrevistes 
 Dia: a determinar

Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial, Plaça de l’Església,2(La Garriga)

Hora: Hores concertades (es publicarà en el web municipal el dia i l’hora concertada per a cada 
aspirant que hagi superat les proves)

 

Termini de presentació de les sol•licituds: del 14/02/2017 al 6/03/2017, ambdós inclosos. TERMINI TANCAT 
 

Les bases específiques han estat publicades al BOPB de data 13/02/2017.

Procés de selecció d'una borsa de treball per a cobrir necessitats temporals de personal de la categoria d'administratiu de l'Ajuntament de la Garriga.

13/02/2017
Fins el 13/02/2022
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-06-2018 20:02