Convocatòria pública per a formar part d'una borsa de professorat per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal docent de l'Escola Municipal de Musica de la Garriga.

Llista definitiva que formarà part de la borsa de professorat per a cobrir vacants o substitucions dels professors/es de l'Escola Municipal de Música de la Garriga

Acta tribunal

Horaris de l’entrevista de la convocatòria per a formar part d’una borsa de professorat per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal docent de l’Escola Municipal de Música de la Garriga

Llista definitiva d'admesos i exclosos del concurs per a la selecció de personal per formar part d'una borsa de professorat per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal docent de l'EMM

Llista provisional d'admesos i exclosos del concurs per a la selecció de personal per formar part d'una borsa de professorat per a cobrir temporalment vacants o substitucions del personal docent de l'EMM

El termini de presentació de sol·licituds va del 20/06/2018 al 09/07/2018, ambdós inclosos.

Documentació que cal presentar ->

  • Formulari específic de sol·licitud
  • DNI o passaport
  • Currículum vitae actualitzat
  • Títol acadèmic exigit a les bases
  • Certificat de nivell C1 de català o equivalent
  • Justificant d’haver abonat els drets de procediment establerts a l’Ordenança Fiscal
  • Certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals
  • Documentació acreditativa dels mèrits al•legats
  • Informe de vida laboral actualitzat
  • Contractes de treball o certificats de serveis prestats
19/06/2018
Fins el 19/06/2023
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-04-2019 10:49