L'estudi d'habitatge, al web

Última revisió 14-05-2015 10:27
14/05/2015

L’Estudi i propostes per l’optimització d’un conjunt d’habitatges del municipi de la Garriga”, que va realitzar 2014 l’àrea d’Habitatge de l’Ajuntament amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona ja es pot consultar al web.

L’objectiu d’aquest estudi era trobar solucions per a l’optimització d’habitatges susceptibles de ser utilitzats per a la realització de polítiques socials relacionades amb l’habitatge. 

És per això que la importància d’aquest estudi radicava principalment en la detecció i identificació d’habitatges buits i desocupats, fossin aquests d’entitats financeres, promotors o particulars.. Així mateix, l’equip redactor de l’estudi inclou en el mateix, una sèrie de propostes a realitzar per l’Ajuntament de la Garriga.

Documents adjunts