Calendari fiscal

L’Ajuntament de la Garriga té delegada a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) la gestió tributària dels ingressos de dret públic consistents en els tributs següents: Impost sobre vehicles de tracció mecànica; Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana); Taxa de gestió de residus domèstics i comercials; Taxa de cementiri municipal; Taxa d'entrada vehicles-guals; Impost sobre activitats econòmiques; i Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica).

 

Avís important

Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:

- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:

  • Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte

  • a l'adreça http://orgt.cat/pagartributs

  • o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament

  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:

  • descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament

  • o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

 

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-09-2023 12:53