Preinscripcions al Quercus 2022

Termini presentació de sol·licituds segona convocatòria: del 23 al 27 de maig del 2022 (ambdós inclosos).  

Places ofertades a la segona convocatòria: 30 places. 

Informar a les persones interessades que, un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, si el número d’infants preinscrits al Quercus en aquesta segona convocatòria supera les 30 places ofertades, aquestes s’atorgaran mitjançant un sorteig públic que es realitzarà el dilluns 30 de maig, a les 11.00 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de la Garriga (Plaça de l’Església, número 2).

 

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

El Quercus començarà el dilluns 27 de juny i finalitzarà el divendres 29 de juliol de 2022, i l’horari serà de 9.00 a 13.00 h.

Durant aquest dies es realitzaran activitats poliesportives a les instal·lacions esportives del poliesportiu de Can Noguera, pistes poliesportives exteriors de Can Noguera, camp municipal d’esports, i piscina exterior de Piscines la Garriga, entre d’altres espais.

 

 

Qui el pot demanar?

Per fer la preinscripció caldrà complir els requisits següents:
- Haver nascut entre els anys 2008 i 2013, ambdós inclosos.
- Haver aportat tota la documentació requerida a la preinscripció

Quan es dóna resposta?

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds de preinscripció, si el número d'infants preinscrits és igual o inferior al número de places ofertades, tots els infants preinscrits disposaran de plaça.

Altrament, si el número d'infants preinscrits admesos al Quercus supera el número de places ofertades, aquestes s'atorgaran mitjançant un sorteig que serà públic.


Documentació necessària?

 En el cas d'estar afectat per un expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el certificat d'empresa en què s'acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.(Si se sol·licita TARIFICACIÓ PROGRESSIVA)

 En el cas de percebre la Renda Garantida de Ciutadania, el certificat acreditatiu on indiqui l'import rebut.(Si se sol·licita TARIFICACIÓ PROGRESSIVA)

 En el cas de persones autònomes, declaració de la Renda i/o beneficis i pèrdues del treball per compte, moviments bancaris i declaració jurada d'ingressos.(Si se sol·licita TARIFICACIÓ PROGRESSIVA)

 En el cas de no poder acreditar alguna de les circumstàncies anteriors, Declaració responsable on s'especifiqui els ingressos de tots els membres de la unitat familiar i moviments bancaris dels últims 6 mesos de tota la unitat familiar(Si se sol·licita TARIFICACIÓ PROGRESSIVA)

 Formulari específic de preinscripció

 Formulari individual (s'ha d'ajuntar un per cadascú dels infants)

 Targeta sanitària de l'infant

 El darrer rebut de la hipoteca o del lloguer de l'habitatge on resideixi la persona beneficiària, si és el cas.(Si se sol·licita TARIFICACIÓ PROGRESSIVA)

 En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari, documentació acreditativa d'aquest fet.(Si se sol·licita TARIFICACIÓ PROGRESSIVA)

 En el cas de divorci o separació, conveni, sentència de divorci/separació o document acreditatiu de la seva tramitació. En cas que s'hagi establert el pagament d'una pensió, però que la persona obligada al pagament no pagui, s'ha d'acreditar la denúncia d'aquest fet. Si no es porta el document de denúncia, es comptarà la pensió com un ingrés més. (Si se sol·licita TARIFICACIÓ PROGRESSIVA)

 En el cas de personal fix o temporal, els fulls de salari (nòmines o certificat equivalent) dels últims 6 mesos on consti els ingressos percebuts(Si se sol·licita TARIFICACIÓ PROGRESSIVA)Canals de tramitació

a l'àrea d'Esports, d'11 a 15 hPresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

El preu màxim és de 250€ però existeix la possibilitat de sol·licitar una tarificació progressiva. Aixó significa que en funció dels ingressos i de la situació familiar l'import a pagar del casal pot ser inferior.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-06-2022 10:07