Inscripcions del curs 2021-2022 de l'activitat de la gimnàstica de manteniment per a adults

Les inscripcions es poden realitzar durant tot el curs.

El curs 2021-2022 de la gimnàstica de manteniment per a adults començarà el 14 de setembre de 2021 i finalitzarà el 21 de juny de 2022. El calendari de l’activitat seguirà el calendari escolar.

En el cas de tramitació presencial s'ha de demanar CITA PRÈVIA a través de https://citaprevia.ubintia.com/lagarriga/#nbb o trucant al 93 860 50 50

Documentació necessària?

 Formulari específic de sol·licitud

 DNI o passaport del sol·licitant i del representant, si s'escauCanals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la CiutadaniaPlaça de l'Església, 208530 - La Garriga (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Per a la tramitació telemàtica, s'hauran de complimentar els camps de la instància genèrica, adjuntar el formulari específic de sol·licitud degudament complimentat i tota la documentació requerida a l'apartat anterior.

Preu

Preus públics regulats a l'ordenança P03

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-07-2022 00:02