Regidoria d'Igualtat

La Regidoria d'Igualtat treballa per promoure la igualtat de dones i homes, i s'atén i es dóna suport a persones que es poden sentir discriminades per raó de gènere i/o orientació sexual.

En aquest sentit el PAM marca per aquesta legislatura diferents compromisos: 

  • Acompliment de la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes 17/2015
  •  Acompliment de la Llei per garantir els drets LGTBI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia 11/2014
  • Abordatge de les violències masclistes
  • Desplegament del Pla intern d’igualtat i del Pla local d’igualtat de gènere i diversitat sexual
  • Campanyes per fer front al racisme i a totes les ideologies d’odi
  • Continuar potenciant el Servei d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD), en especial el servei d’assessoria jurídica i l’atenció psicològica, tant individual com grupal
  • Seguir sensibilitzant la població sobre les causes de la violència masclista, impulsant actuacions i campanyes de prevenció i denúncia

Responsable polític

Informació relacionada