Instal·lació d'un ascensor a la Sínia

Última revisió 06-05-2019 13:39
08/02/2019

Han començat les obres per a la instal·lació d’un ascensor a l’aparcament de la Sínia, que ha de connectar-lo amb la plaça del Doctor Montal i millorar-ne l’accessibilitat.

El projecte preveu la pavimentació d’un espai al nivell de l’aparcament, on s’hi situarà l’ascensor.  Aquest anirà suportat amb una estructura d’acer i les parets seran de vidre securitzat. A la cota superior, una passera d’uns cinc metres portarà els usuaris de l’ascensor fins a la plaça del doctor Montal, on es generarà un espai amb elements de mobiliari urbà i una superfície de panots.

Les obres estan pressupostades en 180.000 € i es preveu que s’allarguin fins a l'abril.

Ascensor Sínia
Ascensor Sínia