Escola Municipal d'Educació EME

L’EME és una escola municipal que imparteix formació d’anglès, informàtica i lleure adreçada a qualsevol persona major de 16 anys amb interès en la temàtica que s’imparteix. El centre acull també l’Oficina de Català del Consorci de Normalització Lingüística, des d’on s’ofereix ensenyament de català de tots els nivells per a assolir els certificats homologats, i s’organitzen activitats de promoció de la llengua catalana al municipi.

A l’escola s’organitzen també cursos i programes de formació ocupacional, i preparació de proves d’accés a ensenyaments reglats, amb l’objectiu de millorar les oportunitats d’inserció i reinserció laboral i educativa.
Des de l’EME es gestiona el projecte ACADA, de suport a l’ensenyament reglat, adreçat a alumnes de 4t d’ESO dels centres de secundària institut Manuel Blancafort, institut Vil·la Romana i escola Sant Lluís Gonçaga.
L’EME és centre col·laborador de la Generalitat de Catalunya per a la realització de proves ACTIC d’acreditació de coneixements informàtics. 
La missió de l’escola és promoure la formació al llarg de la vida, oferintcursos i serveis educatius dirigits a tots els sectors de la població adulta que donin resposta a les necessitats i demandes detectades.

Carrer del Negociant, 79 08530 - La Garriga

93 860 59 90

De dilluns a divendres de 9 a 14 h i dimecres de 15 a 18 h

Imatges

Mapa

Última revisió 2019-11-22 13:17:22