Oficina Municipal d'Informació de Consum (OMIC)

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) de la Garriga és un servei per ajudar els consumidors i els usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia, l'assessorament i la recepció de reclamacions en matèria de consum.

És un servei municipal d'atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans i les ciutadanes poden sol·licitar informació sobre els problemes que puguin afectar-los com a consumidors.

Tothom és consumidor quan adquireix béns i productes o utilitza serveis contractats a un professional.

A l'OMIC de la Garriga us oferim:

  • Atenció personalitzada de consultes
  • Anàlisi i tramitació de denúncies, queixes i reclamacions
  • Mediació entre les parts per a la resolució de determinades qüestions
  • Campanyes d'informació orientades al consumidor
  • Documentació tècnica

Can Raspall (Carrer dels Banys, 40) 08530 - La Garriga

930 006 246

Divendres de 10 a 13 h

Imatges

Última revisió 2024-03-15 11:11:48