Es realitza un inventari per a l'acollida de persones refugiades

Última revisió 19-02-2016 11:50
19/02/2016

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades està realitzant un inventari de persones, entitats i/o empreses que vulguin col·laborar en la possible acollida de persones refugiades, ja sigui a través de recursos materials (habitatges, centres residencials...) o immaterials (traducció, acompanyament escolar, formació, lleure...)

Els interessats han d’omplir una fitxa d’inventari relacionant tot allò que posen a disposició i lliurar-la a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament que la farà arribar al Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades. D’aquesta manera el Comitè podrà disposar d’informació actualitzada sobre els recursos que s’ofereixen a tot Catalunya, amb la finalitat que les entitats designades per a l’acolliment de les persones refugiades puguin gestionar-los.

En els darrers mesos el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades ha treballat intensament per tal de donar resposta a les diferents dimensions que presenta el règim jurídic del refugi i les persones refugiades. El Comitè s’ha organitzat en set grups de treball: sensibilització i educació per al desenvolupament, inventari de recursos, acolliment, ocupació i ocupabilitat, salut, infància i persones grans.

Podeu trobar més informació a adreçant-vos a l’Àrea de Cooperació de l’Ajuntament (c/ Sant Francesc, 1, telèfon 938719095 i cooperacio@ajlagarriga.cat).

Persones refugiades
Persones refugiades

Enllaços